Samhällsinformation


Kommun


  Kinda Kommun                      Stora Torget 5                               0494-190 00 


  Medborgarkontoret             Stora Torget 5                               0494-194 00 


  Kinda Turistbyrå                  Stora Torget 5                               0494-194 10 


  Biblioteket                           Torggatan 2                                    0494-191 00 


  Adlerskog Avfallsanläggning                                                        0494-421 19      Hyresbostäder                                                                   

 Stiftelsen Kindahus             Stora torget 2                                0494-792 50   


Sotare


  Kinda Sot./Vent.Service       Grönedegatan 4                             0494-108 72 Vård


  Kisa Vårdcentral                  Danboms Väg 2                             010-105 94 60   


  Folktandvården                    Danboms Väg 2                             010-105 95 22   Museum / Hembygdsgård


  Emigrantmuséet                   Storgatan 10                                  0494-125 05 

  Hembygdsgården                  Enebygatan 29b                          072-543 95 56 

  Kisa Bilmuseum                     Tegelbruksvägen 3                      076-846 38 00 


Kyrka


  Svenska Kyrkan                   Kyrkstigen 2                                0494-29 04 40                                                                            


              I NÖDSITUATION - RING SOS 112                     När det inte är bråttom:                                                                                   

  Polisstation                          Stora Torget 5a                                        114 14   

  Brandstation                        Brandvägen 4                                  0494-193 00   

  Läkemedelsupplysning                                                               0771-46 70 10   

  Giftinformation                                                                        010-456 67 00   

  BRIS - Barnens rätt i samhället                                                            116 111 

  Sjukvårdsupplysningen                                                                            11 77