Samhällsinformation


Kommun

  Kinda Kommun                      Stora Torget 5                               0494-190 00 

  Medborgarkontoret             Stora Torget 5                               0494-194 00 

  Kinda Turistbyrå                  Stora Torget 5                               0494-194 10 

  Biblioteket                           Torggatan 2                                    0494-191 00 

  Adlerskog Avfallsanläggning                                                        0494-421 19     


 Hyresbostäder                                                                   

 Stiftelsen Kindahus             Stora torget 2                                0494-792 50   


Sotare

  Kinda Sot./Vent.Service       Grönedegatan 4                             0494-108 72 


Vård

  Kisa Vårdcentral                  Danboms Väg 2                            010-105 94 60  

 Folktandvården                    Danboms Väg 2                             010-105 95 22   Praktikertjänst/tandläkare  Rådmansgatan 4                               0494-100 86


Museum / Hembygdsgård

  Emigrantmuséet                   Storgatan 10                                  0494-125 05 

  Hembygdsgården                  Enebygatan 29b                          072-543 95 56 

  Kisa Bilmuseum                     Tegelbruksvägen 3                      076-846 38 00 


Kyrka

  Svenska Kyrkan                   Kyrkstigen 2                                0494-29 04 40 


                                                                           

              I NÖDSITUATION - RING SOS 112                   


  När det inte är bråttom:                                                                                   

  Polisstation                          Stora Torget 5a                                        114 14  

  Brandstation                        Brandvägen 4                                 0494-193 00  

  Läkemedelsupplysning                                                              0771-46 70 10  

  Giftinformation                                                                       010-456 67 00  

  BRIS - Barnens rätt i samhället                                                            116 111 

  Sjukvårdsupplysningen                                                                            11 77